Privacy Policy

Waarom verzamelt Optiekwereld gegevens?

Optiekwereld verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Optiekwereld respecteert de privacy van de bezoekers van www.optiekwereld.nl onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Welke gegevens worden verzameld door Optiekwereld en waarvoor worden deze gebruikt?

Gegevens klanten: Optiekwereld bewaart gegevens van klanten en offerteaanvragers , zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email . Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt. Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te beheren. Daarnaast om zonodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst en om het produkt te kunnen bezorgen.
Gegevens website bezoekers: Optiekwereld verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Optiekwereld website. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke paginas worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen, gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.
Gegevens users : Elke server ( email, www, ftp, etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker ( login ). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.
Cookies : Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Optiekwereld gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij  Optiekwereld geen cookies ontvangt.
IP adres: Elke machine op het Internet heeft een IP-adres . bijvoorbeeld : "64.212.12.31". De IP-adressen van webservers en andere computers met een permanente Internet-verbinding veranderen gewoonlijk niet; daarom worden het vaste of statische IP-adressen genoemd. Anders dan computers met een vaste (kabel- of ADSL-) verbinding hebben computers met een inbel-verbinding meestal een IP-adres dat steeds verandert, iedere keer als ze contact maken met het Internet. Deze zgn. dynamische IP-adressen worden toegekend door de ISP (uit een "pool" van op dat moment beschikbare IP-adressen ) voor de duur van de verbinding. Optiekwereld gebruikt dit nummer voor de duur dat de klant op de website actief is. Zo kan Optiekwereld bestellingen op de site volgen. Ook wanneer er op verschillende paginas gekeken wordt.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?


Optiekwereld heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheids updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

Geeft Optiekwereld informatie door aan derden?

Optiekwereld geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Optiekwereld.

Aanvullende info inzake "achteraf betaalmethode" via Billink

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Optiekwereld in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd
(overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Verstuurt Optiekwereld spam?

Nee, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. Optiekwereld verstuurt zelf nooit spam , geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee. Optiekwereld stuurt uitsluitend berichten: 
* (aan klanten:) met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende bestellingen, 
* (aan klanten:) met belangrijke aankondigingen e.d . mbt . uw bestellingen, updates, betalingen 
* met antwoord op een eerder bericht van u, 
* met algemene informatie als u daar expliciet om heeft gevraagd. Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd. 
Kortom, Optiekwereld verstuurt nooit zomaar reclame-emails.

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Indien een klant meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kan hij/zij hiertoe inloggen op www.optiekwereld.nl om deze gegevens zelf aan te passen of een schriftelijk verzoek indienen bij
Roel Vossen AudioVisuals V.O.F., afdeling optiekwereld
Lage Kanaaldijk 46-C
6212 AH  Maastricht
Tevens kunt u Optiekwereld, schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Optiekwereld zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy?

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy , de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met:

Roel Vossen AudioVisuals V.O.F., 
afdeling Optiekwereld
Lage Kanaaldijk 46-C
6212 AH  Maastricht
verkoop@optiekwereld.nl
Telefoon: 043-3251325

Wijzigingen Privacy Statement

Optiekwereld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »